viernes, 17 de enero de 2014

CARPETA D'APRENENTATGE I REFLEXIÓ FINAL.Per acabar l'assignatura, faig una reflexió contestant a diverses qüestions sobre tot el que hem treballat durant el curs. 


1. VALORACIÓ DEL CREIXEMENT DEL PLE A PARTIR DE L’ORGANITZACIÓ DEL SYMBALOO “ACADÈMIC”.


a)  Coneixies abans Symbaloo? No, és una eina que mai havia emprat i tampoc havia sentit parlar d’aquesta. Per tant, és una eina nova que he emprat enguany i que pens és molt útil. 

b) Valoració de l’ús de Symbaloo. No he incorporat cap nova finestra, tan sols podreu observar que tinc el Webmix acadèmic i el personal, a banda dels RSS. El meu Symbaloo acadèmic conté enllaços de pàgines web, de recursos online i pàgines de descàrrega. És un ús formal, ja que tots els recursos que hi apareixen són unes eines o pàgines per poder ser emprades a l’aula, tant per crear el material com per poder trobar material fet o per compartir-lo. 

Eines per crear continguts.
 • Hi ha planes que es troben enfocades a nivell de creació d’àudios (Audacity).
 • També he disposat Prezi, una eina per poder crear i compartir presentacions semblants a Power Point, però amb un disseny més dinàmic.
 • També trobam Easel.ly, eina per crear posters.
 • Educaplay és una altra eina online amb la qual podem crear les nostres pròpies activitats, compartir-les (amb la qual cosa també seria una eina d’interacció amb els altres) i emprar activitats d’altres usuaris.
 • Google Drive és una eina amb la qual podem crear documents, Power Points, etc. de forma online i treballant diverses persones alhora, amb les quals et pots comunicar a través d’un xat. Amb això també podem considerar que és una eina d’interacció amb els altres.

Eines d’informació.
 • Trobam Wikipedia i Google com a eines per poder cercar informació i que ens condueixen a altres planes web.
 • Wordreference és una eina en la qual podem cercar el significat de paraules, sinònims i la traducció a altres idiomes, la qual és molt emprada per cercar el significat de paraules amb anglès.
 • Tenim Youtube, on podem cercar cançons, àudios, vídeos, etc. per emprar-los a l’aula o com a base per crear les nostres activitats o àudios.

Eines d’interacció amb els altres.

 • Podem considerar la pàgina web de la UIB com a una plana d’interacció amb la nostra Universitat, encara que també podem considerar-la de recerca d’informació sobre els nostre estudis, etc.
 • Trobam també Slideshare, que és una eina per compartir les nostres presentacions i documents amb la resta.
 • Per poder compartir els nostres propis àudios trobam PodOmatic.
 • Hotmail i Gmail poden ser considerades eines per comunicar-se amb els altres, ja que podem compartir documents, fotografies, etc.
 • També podeu trobar Blogger, ja que és l’eina que he emprat personalment per crear la meva carpeta d’aprenentatge i amb la qual public els treballs que he anat fent durant el curs.
 • Finament també podeu trobar Twitter, ja que també és l’eina que empram per compartir els nostres treballs amb la resta de la classe i que, en el meu cas, també empro per comunicar-me amb altra gent.
 • Amb Dropbox podem compartir també els nostres arxius. 

c)  Valoració de la projecció de Symbaloo. No he emprat aquesta eina per altra assignatura, però si pens que és una eina útil per poder tenir un accés més fàcil a tots els enllaços, ja que els pots tenir més a mà i ordenats. 2.  VALORA LA CREACIÓ D’UNA XARXA  PERSONAL D’APRENENTATGE.

 a) Creus que has creat una xarxa personal d’aprenentatge en el marc de l’assignatura? Pens que sí, ja que he pogut aportar les meves creacions pròpies, tant realitzades de forma individual com juntament amb la meva companya Jaquelín, i que aquestes poden ser útils pels altres.

  b)  Quantes persones conformen aquesta xarxa? Diria que és una xarxa oberta per tothom, ja que tothom té accés al meu perfil de Blogger i poden accedir de forma lliure als continguts penjats tant a Slideshare com a la resta d’eines emprades (Educaplay, Dropbox...). 


  c)  Al voltant de quines eines/procediments es conforma aquesta xarxa?

1.   Has fet comentaris a les carpetes d’aprenentatge dels companys? Tan sols he fet un comentari a la carpeta d’aprenentatge d’un dels meus companys per poder avaluar el seu treball. Sí que he anat observant alguns blogs i el treball que han anat realitzant els meus companys, però no ha estat un seguiment continu i tampoc els hi he fet cap comentari.

2. T’han fer comentaris a la carpeta d’aprenentatge? En canvi, a jo m’han fet un comentari però tan sols per avaluar el meu taller d’àudio, tampoc he rebut més comentaris per part dels meus companys.

3.  Has fet aportacions per Twitter? A través de Twitter he compartit els enllaços de les entrades que he anat publicant al llarg del curs.

4.  Has rebut respostes o han retwittejat els teus comentaris els teus comentaris a Twitter? No, a través de Twitter tan sols he rebut la menció de la meva companya Jaquelín per introduir l’enllaç d’un treball que vàrem realitzar conjuntament.

5.    Has compartit recursos a través de Peartrees? No.


d) Què t’ha aportat aquesta xarxa als teus aprenentatges en el marc de l’assignatura? He pogut crear el meu propi material i compartir-lo amb la resta. M’agradaria que m’haguessin fet qualque comentari constructiu per poder veure quins punts puc millorar, així com una de les meves companyes va fer amb el taller d’àudio. A més a més, també he pogut tenir accés al material de la resta de companys, la qual cosa m’ha agradat perquè així puc veure una gran diversitat de material que es pot emprar dintre de l’aula i que potser pugui emprar en un futur com a mestra.

e)     Què creus que has aportat tu a aquesta xarxa? Com ja he dit, he pogut compartir el meu material, amb el qual esper que la resta pugui emprar-ho també dintre de l’aula, amb o sense canvis.


f)  Què pot aportar-te la creació d’una xarxa d’aprenentatge de cara al teu desenvolupament professional? Crec que aporta el fet de poder compartir el meu material i poder tenir accés a altre material, el qual podrem emprar a l’aula en un futur.3. VALORA ELS PROCEDIMENTS DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ QUE HAS
UTILITZAT. 


  a)     Has fet servir Pearltrees? Ha estat útil? Has creat un Peraltrees propi? No.


  b)   Has utilitzar algun sistema de seguiment de carpetes d’aprenentatge dels teus companys? A la meva carpeta d’aprenentatge podeu veure, a la columna de la dreta, un apartat on surt un llistat de totes les carpetes que segueixo.   c)   Has organitzar algun sistema de documentació a partir de blogs de persones externes a l’assignatura, revistes, portals educatius, recursos? No.


   d)  Has compartit aquesta informació?


 e) Creus que els procediments utilitzats et poden ajudar en el teu desenvolupament professional? Si.

REFLEXIÓ


Com a conclusió final, durant aquest curs hem realizat molts de tallers i activitats. Ha
estat molta feina per fer, però pens que en un futur com a mestres tot aquest material 
elaborat per nosaltres mateixos ens pot servir de molt. No tan sols per aplicar-ho, sino
també per millorar-ho. 

A més a més, pens que el fet d'haver-ho publicat tot al nostre espai personal (blog, 
wiki...) ens facilita que entre tots puguem compartir el nostre material, de forma que si en
un futur també volem emprar el material dels nostres companys, ens serà també molt útil.

D'aquesta manera i com a conclusió final, crec que no hem creat només una xarxa
d'aprenentatge cadascun de nosaltres de forma individual, sino que entre tots hem creat
una xarxa bastant àmplia, on podem trobar multitud de formes de treballar diverses
eines. 

Així doncs, pens que tot el que hem aprés durant aquest curs ens serà molt útil i que,
sense dubte, ho emprarem i anirem millorant amb les nostres creacions. 


 

Xarxes socials: Edmodo.


El nou taller tracta sobre les xarxes socials. Així doncs, què és una xarxa social? Doncs és una plana web dissenyada per fomentar la comunicació entre els usuaris que formin part d'aquesta. Les xarxes socials ens permeten compartir documents, imatges, el nostre estat d'ànim, etc. Podem configurar la nostra xarxa social segons les nostres preferències i compartir el que nosaltres vulguem. 


Existeixen múltiples xarxes socials, però no totes són conegudes. Existeixen xarxes que tenen una major repercussió mundial i d'altres que no es coneixen tant, però que també ens poden ser útils en molts d'aspectes.

Així doncs, podem trobar Facebook, una de les xarxes amb més repercussió i que tothom coneix, amb la qual podem compartir imatges, vídeos, estats, comunicar-nos amb els nostres amics... També podem trobar Twitter, la qual hem emprat durant el curs per compartir els enllaços de les nostres tasques publicades al Blog. Així, podem esmentar una gran quantitat de xarxes, però ens centrarem en Edmodo. 

Edmodo és una eina que, personalment, desconeixia. Tenia certs coneixements perquè la meva germana fa ús d'aquesta eina a l'escola, però mai m'havia demanat com funcionava i en què consistia. Així doncs, ara he pogut analitzar aquesta eina des del punt de vista de mestre i d'alumne i pens que és molt útil. 

Com a mestres, ens permet penjar les tasques que els nostres alumnes han de realitzar, posant la data màxima d'entrega, comentaris, enllaços i arxius adjunts. També podem crear el nostre propi material a la mateixa eina (qüestionaris). Els nostres alumnes poden qualificar les nostres tasques i també poden fer comentaris. D'aquesta manera, tot el grup es pot anar comunicant i, en cas de tenir dubtes, no és només el mestre qui pot respondre sinó que també ho poden fer els alumnes. 

El mestre pot també crear alertes perquè els nins recordin que tenen tasques per fer, així com també rep notificacions quan qualque alumne ha entregat una tasca, ha fet qualque comentari, etc.

També és important destacar que els pares també poden formar part d'aquesta xarxa i tenir un control sobre què fan els seus fills, els comentaris que fan, les seves qualificacions, si han entregat les tasques, els deures pendents, etc.
El meu Edmodo...

Aquí teniu accés al meu Edmodo com a mestre i també teniu el codi per poder formar part del meu grup-classe: u2rtgp.


Al meu Edmodo podreu trobar que he creat un grup-classe, anomenat 5è A de primària, ja que m'he basat en les activitats que hem anat fent durant tot el curs, les quals, en el meu cas, estan destinades a 3r cicle de primària. Podeu imaginar que sou a una classe de 28 alumnes, on l'ambient és d'amistat, encara que hi ha qualque alumne nouvingut procedent d'altres països que no es troba del tot introduït dintre del grup-classe, cosa per qual hem de participar tots. També tenim una companya amb dislèxia.


Les tasques que apareixen per realitzar es troben, com ja he dit, relacionades amb els tallers anteriors. Així doncs, podem trobar activitats sobre l'àudio, el Power Point interactiu, activitats d'Educaplay, etc. Totes les tasques tenen els enllaços necessaris per poder dur-les a terme i una breu descripció. 
També he creat una prova. És a dir, he fet un petit qüestionari relacionat amb la temàtica que es treballa als tallers. D'altra banda, també podreu veure que he creat una alerta per recordar que hi ha tasques pendents!
Des del meu perfil com a alumne he realitzat el qüestionari i he posat qualque reacció. Reflexió

Des del meu punt de vista, les xarxes socials (sense fer referència a xarxes socials concretes) poden ser molt útils dintre de l'aula. En el meu cas, en el debat sobre les xarxes socials, havia d'adoptar la postura en contra de les xarxes socials. Alguns dels aspectes que he defensat són aspectes que crec que hem de tenir en compte en l'ús de les xarxes socials dins l'aula, però malgrat això m'ha semblat difícil defensar el que no pens realment.

Així doncs, si crec que per poder emprar les xarxes socials dins l'aula hem de tenir en compte molts d'aspectes, entre els quals es troben els perills que tenen (com el ciberbullying o que els alumnes puguin trobar informació falsa). Pens que els mestres tenim un paper molt important en l'educació sobre les XS. Hem de fer saber als alumnes què es poden trobar i que han d'anar alerta, així com bloquejar algunes pàgines web, ja que no sempre ens podrem fiar del que facin els nostres alumnes.  

També pens que hem de tenir en compte aquells alumnes que no tinguin disponible un ordinador amb connexió a internet a ca seva. Si volem emprar les XS per compartir tasques i que serveixin d'eines perquè els nostres alumnes puguin entregar les tasques, és un aspecte molt important a tenir en compte, ja que ens limita un poc l'ús de les XS dins l'aula. D'aquesta manera, el mestre ha de proposar alternatives (que puguin fer-ho per parelles, que l'alumne tingui accés a la biblioteca del centre o l'aula d'informàtica per accedir als ordinadors, proposar als pares que el duguin a una biblioteca pública...). 

D'altra banda, si ens centram en analitzar els aspectes positius de les XS, també són molts. Ens facilita poder compartir material entre tots, també ens podem comunicar (en cas de dubtes dels alumnes, és molt eficaç si tenen dubtes de com fer una tasca), etc. 

Això si, sempre amb un grau de privacitat, ja que sobretot hem de tenir present que són menors i que la informació que els nostres alumnes disposin a la xarxa ha de quedar entre els mestres, els alumnes i els pares. 

Finalment, cal dir que els pares també han d'estar inclosos dintre de les XS que empren els seus alumnes, per la qual cosa pens que Edmodo és una eina molt útil, així com Facebook o Twitter ja no ho seria tant per tenir aquest control, però tot es tracta de fer una selecció adequada de les eines que volem emprar. 


Aquí teniu alguns enllaços per reflexionar sobre els perills de les XS. No sols són perills que podem trobar amb l'ús que es fa d'aquestes des de l'escola, sinó que també des de fora. Per tant, els pares també tenen un paper important en conscienciar als seus fills per què facin un bon ús de la xarxa. 
Materials Audiovisuals. Vídeo.


El darrer taller tracta sobre la creació d'un vídeo. En el cas de la meva companya Jaquelín i jo, hem decidit fer un conte, continuant amb la temàtica de la família Gryn, els viatges i el Dia europeu de les llengües.

En el nostre cas, hem emprat el programa Movie Maker per crear el nostre vídeo (la darrera versió). És una eina molt útil i que ha millorat front a com era abans. Ens proporciona moltes opcions per editar les imatges. També podem inserir fotografies i textos. Nosaltres hem emprat imatges estàtiques, les quals, majoritàriament, són de domini públic i altres són fetes per nosaltres. Les hem disposat en funció del text del conte que hem inventat. Així, si xerram d'una ciutat apareixen coses relacionades amb aquesta. I així durant tota la reproducció. 

Hem decidit emprar aquesta eina ja que és la més propera a nosaltres, ja que empram Windows i la tenim instal·lada a l'ordinador. Per tant, ha estat per facilitat d'ús ja que és un editor de vídeos que ens és familiar. 


També hem fet ús d'Audacity, una eina que ja havíem emprat abans i que ens ha servit molt des de llavors. L'hem emprat per poder gravar les nostres veus mentre contam el conte i poder inserir aquest àudio dintre del nostre muntatge de vídeo. 


Per fer el nostre vídeo hem continuat tractant amb "la família Gryn" i els seus viatges, de forma que amb el vídeo podem fer que els nostres alumnes viatgin pel món i coneguin llocs molt coneguts i altres ciutats importants. El text del nostre conte el teniu a continuació (i també a la Guia Didàctica):“Aquesta és la família Gryn, a la qual li agrada molt viatjar arreu del món. El motiu pel qual els hi agrada visitar altres països és que volen conèixer altres cultures i poder aprendre noves llengües (almanco noves paraules).

Els Gryn són originaris de Londres. És un ciutat molt coneguda per tothom, ja que és molt visitada. Allà podem trobar monuments i llocs famosos com: Picadilly Circus, el Big Ben, el Buckingham Palace, el London Eye, el Tower Bridge, el museu Britànic...

Alguns dels altres països que han visitat són: Espanya, Alemanya, Finlàndia, Holanda, Polònia, Suïssa... 

En aquest països podem destacar les seves visites en Espanya a Atapuerca, Burgos, Madrid, Barcelona, Sevilla, Lleida i València.

A Alemanya visitaren Munich, Frankfurt i Berlín. Alguns dels monuments que varen visitar varen ser la porta de Brandeburgo, el mur de Berlín, el Reichstag...


Enguany volen anar de viatge a Rússia, ja que els hi agrada el fred i la neu. Però els fills de la família volen anar de viatge a Itàlia, conegut com el país de la pasta i la pizza. Allà volen visitar el Colisseu, la Fontana di Trevi, la torre de Pisa, Florència, la Toscana, Venècia, la Ciutat del Vaticà... “Finalment, per poder visualitzar el nostre vídeo hem emprat Dropbox, de forma que es pot visualitzar i també el podeu descarregar si el voleu guardar. 

Aquí podeu visualitzar i descarregar el nostre vídeo: https://www.dropbox.com/s/eeds5nlqkrfwyqy/V%C3%ADdeo%20TIC.wmv?m=
Guia didàctica

Aquí teniu la guia didàctica del material.


Reflexió


Com a conclusions d'aquest taller, pens que la creació de vídeos ens pot ser molt útil per crear material interactiu i motivador pels nostres alumnes. A més a més, el podem lligar amb la resta de tallers que hem realitzat. És a dir, és un material amb el qual també podem emprar altres eines de les quals hem fet ús abans (així, nosaltres hem emprat Audacity, per exemple). 

Crec que també és una eina motivadora pels alumnes i la podem introduir dintre de l'aula. Els nins poden crear els seus propis contes o bé vídeos de la temàtica que ells vulguin. Altres opcions de la creació de vídeos és que també els nins podrien crear vídeos sobre festes tradicionals (per introduir-nos en el món de la cultura balear, o bé si tenim alumnes d'altres països també ens pot ser molt útil). Així, per exemple, com ara estem en Sant Antoni podrien crear un vídeo sobre les festes de Sant Antoni. 

D'aquesta manera, com ja he dit, crec que poder crear els propis vídeos és una forma útil de treballar. A més a més, també poden fer-ho en grups o de forma individual i introduir molts d'elements diversos. 

viernes, 13 de diciembre de 2013

Presentacions Multimèdia InteractivesEl nou taller està destinat a la creació d'un Power Point interactiu. En el cas de la meva companya Jaquelín i jo, hem decidit realitzar un Passaparaula interactiu, continuant amb la temàtica del nostre projecte Dia europeu de les llengües. A més a més, hem decidit que aquest Power Point interactiu fos una continuació del taller anterior amb la qual cosa continuam treballant amb el listening que vàrem crear. Així doncs, totes les qüestions realitzades es basen en aquest text.
Power Point interactiu

En aquest cas, hem emprat el programa Power Point. Tots sabem emprar-lo utilitzant les eines més bàsiques que ens proporciona. Però, en fer aquest joc interactiu m'he adonat de que hi ha moltes més opcions que fan que puguem fer un muntatge molt més divertit, com per exemple fer que una imatge pugui moure's i poder dibuixar la ruta que ha de fer. 

He pogut descobrir, d'aquesta manera, que aquest programa ens és molt útil per crear materials interactius, ja que podem introduir moltes opcions.

A més a més, aquest és un programa que solen tenir tots els ordinadors i que, per tant, tothom pot emprar, amb la qual cosa és senzill de manejar, d'instal·lar i per poder tenir accés a ell. 


Accés al meu Power Point: REALITZAT AMB POWER POINT 2010!!!!


Com ja he dit abans, els nostres Power Points estan relacionats amb l'àudio que varem fer al taller anterior. Per recordar-lo, tracta d'una família que es troba de viatge a Egipte i parla sobre els desitjos que tenen d'anar a altres països i altres que ja han visitat. Així doncs, a partir d'aquest, hem elaborat una sèrie de preguntes que els alumnes hauran de contestar amb el Power Point interactiu, en el qual apareixen moltes imatges, sons, gravacions i poden interactuar clicant als botons. 


1. Carpeta comprimida, amb la presentació de Power Point, els àudios i les imatges en format ZIP. 

2. Accés a través d'un visualitzador online. En el meu cas, he emprat Skydrive, ja que altres visualitzadors, com Slideshare, fan que moltes opcions (així com clicar als botons) desapareguin. El problema que he tingut amb Skydrive és que no s'escolten les gravacions i alguns dels sons i les transicions i animacions tampoc surten, però al manco es pot anar clicant als hipervincles de cada diapositiva. 

3. A través de Dropbox el podeu descarregar. 
Guia didàctica

Aquí teniu la Guia Didàctica dels dos Power Points que hem realitzat. Hem decidit realitzar dos, els quals tenen una estructura un poc diferent i les opcions de resposta canvien, perquè pugueu veure dos models de Passaparaula interactius. 

Podreu accedir al Power Point de la meva companya a través del seu Blog: http://jaquelintic.blogspot.com.es/


Reflexió i aplicació dins l'aula

En la meva opinió, pens que ha estat molt útil emprar aquest programa per realitzar activitats interactives. Si bé ha estat massa feina i no tenia molta idea de com posar algunes opcions (com fer que l'avió sortís com si està volant), però investigant un poc al final ha estat fàcil i divertit. 

A més de què ens pot servir per crear jocs interactius com a mestres, també pens que és una bona eina perquè els nins mateixos l'emprin i puguin crear el seu propi material, ja que és bastant dinàmic i divertit. Malgrat és un poc difícil, pens, per manejar per nins tan petits, sempre tenim accés a tutorials a través de Youtube o manuals de Power Point que ens poden servir o bé també podem crear nosaltres mateixos un tutorial explicant les coses més senzilles.

Per tant, és un taller que m'ha agradat fer-lo, ja què el resultat de les activitats que hem fet la meva companya i jo, pens que ha estat positiu. A més, és una continuació dels nostres tallers anteriors, amb la qual cosa estem creant molt de material per continuar altre. També el podem emprar a diferents àrees i podríem ampliar-ho més fent més activitats relacionades amb el tema tractat (poden aprendre països, capitals, la situació dels països, etc. a Coneixement del Medi; poden fer un dibuix a Plàstica relacionat amb la família, fer mapes...; també poden fer les seves pròpies redaccions sobre viatges que hagin fet amb la seva família a llengua...). 

Finalment, l'únic que he trobat negatiu és que no hi ha, o no he trobat, ja que he cercat, visualitzador online que no canviïn cap característica del Power Point. He intentat pujar-lo a Slideshare però se desconfigura totalment, a Skydrive he tingut els problemes que ja he dit abans amb les gravacions, transicions, etc. i no he trobat cap visualitzador més. 


Symbaloo


Per tal de seguir el desenvolupament del PLE (primera entrada del Blog) faig aquesta entrada amb dues imatges de com era el meu Webmix acadèmic al principi de curs i com és ara: http://www.symbaloo.com/home/mix/13eP26P0UL


AbansAraAlgunes de les modificacions que podeu veure són:


1. He afegit la plana web de descàrrega d'Audacity. L'he afegit perquè és una de les darreres eines que hem emprat. Pens que és molt útil ja que podem editar les nostres gravacions, retallar-les, afegir efectes, etc. A més d'emprar Audacity per realitzar la tasca del taller d'àudio, també m'ha servit per poder introduir gravacions al Power Point interactiu, el qual podreu veure a la propera entrada.2.També podeu trobar la web de PodOmatic. Pens que és una web que ens serveix molt per poder publicar les nostres gravacions i que tothom pugui tenir accés. No he tractat d'emprar una altra eina per poder realitzar aquesta funció, però trob que aquesta funciona molt bé i m'agrada, a més de que ens pot servir en un futur.


3. D'altra banda, he insertat YouTube ja que pens que si fem gravacions o un muntatge amb música de fons, és una bona pàgina web on poder trobar aquesta música per posar de fons. Deixant de banda les gravacions, també podem trobar manuals per emprar totes les eines que hem utilitzat durant els tallers, per la qual cosa també trob que és una pàgina que ens és molt útil. 


4. Educaplay és altra de les planes web que he insertat a Symbaloo perquè crec que també pot ser una eina eficaç amb la qual podem crear, compartir i emprar activitats interactives.


5. Easel.ly és una plana on podem fer posters. L'anàlisi d'aquesta eina la podreu trobar al taller d'eines de creació i activitats interactives.  


6. Finalment, també he afegit Twitter ja que ens permet que els alumnes puguin compartir enllaços, etc. i, d'aquesta manera, tothom pot veure el treball dels altres. domingo, 1 de diciembre de 2013

Creació de Materials Auditius: Podcast d'àudio.


       Introducció.


El nou taller consisteix en realitzar un podcast d'àudio pels nostres alumnes. Juntament amb la meva companya Jaquelín continuam treballant amb el Dia europeu de les llengües per realitzar el nostre àudio.


Per dur a terme aquest taller, primer de tot hem de saber el tema que tractam. Nosaltres, com ja heu pogut veure a les publicacions anteriors i ja he dit abans, tractam el Dia europeu de les llengües, una temàtica que ens ofereix una gran quantitat d'aspectes a treballar.

Així doncs, hem decidit, a partir de la creació de l'àudio i l'ús d'aquesta temàtica, realitzar un listening en anglès. Hem partit, com a base, de la idea de listenings que hem trobat a la web http://www.ompersonal.com.ar/omkids/presentacion.htm 

Hem pogut observar que, malgrat hem cercat referències per poder confeccionar el nostre àudio, no hem trobat cap relacionat amb la nostra temàtica. Així doncs, hem confeccionat el nostre propi text en anglès, el qual podeu veure aquí:


Travelling with the Gryn family

We are in summer. The Gryn family is on a travel in Africa. They have two more days of holidays in Egypt. When they come back they will have to stop in Paris, where they will stay for two more days. They will visit the Louvre museum, the Eiffel tower and they will go shopping. Their last stop is at home, in London. 

In winter they want to go on a travel again. Maybe they are going to Russia, where it's very cold and it snows so much. But the three children of the family, Adam, Caroline and Joseph, prefer to go to Italy to eat pasta and pizza and visit the Coliseum and Fontana di Trevi.

The Gryn family travels a lot around Europe. They have visited  so many countries and cities like Norway, Finland, Spain, Germany, Holland, Poland and Turkey. 

Also they want to travel around the United States, maybe next year. They hope they can go to visit the Statue of Liberty in New York, the Golden Gate in California and Niagara Falls. Àudio.

Una vegada tenim el text, hem hagut de dur a terme la gravació del nostre àudio. Per dur-ho a terme hem emprat el programa Audacity. És un programa que ens permet enregistrar la nostra veu i també introduir altres gravacions. En el nostre cas, hem introduït una música de fons que hem descarregat de YouTube perquè la nostra gravació tingui música de fons.

És un programa fàcil de manejar una vegada saps com funciona, ja que nosaltres hem hagut d'accedir al manual per poder saber emprar les quatre funcions bàsiques, que eren les que necessitàvem per poder enregistrar-nos.

Una vegada tenim la nostra gravació enllestida, hem de compartir-la perquè tots pugueu escoltar-la. Així doncs, hem emprat Podomatic. És una eina en la qual t'has de registrar per poder penjar àudios, vídeos, etc. acompanyats amb descripcions i imatges. A més et permet modificar l'aspecte del teu perfil i del reproductor del teu material penjat.

Pèro és un poc complicat de manejar, principalment, perquè està amb anglès. Hem tingut una mica de problemes per poder penjar el nostre àudio. En un principi hem pogut penjar-lo correctament, però no s'ecoltava, amb la qual cosa hem hagut de dur a terme el procés una altra vegada. 


Aquí podeu escoltar el nostre àudio: http://deesii-3.podomatic.com/entry/2013-11-29T08_06_38-08_00

Activitats.

Com qualsevol listening que es fa a l'escola, aquest té qüestions sobre el que hem pogut escoltar a l'àudio. Així doncs, nosaltres hem fet el mateix i hem establert una sèrie de preguntes que els nostres alumnes hauran de respondre una vegada hagin escoltat a l'àudio. Són preguntes molt senzilles i hem decidit fer-les en català, malgrat ens centram, amb l'àudio, en l'àrea d'anglès. 


Hem deixat el suficient espai perquè siguin activitats que no s'hagin d'editar per deixar espai per què els alumnes contestin. Les hem penjat a Slideshare perquè pogueu visualitzar-les.A més a més, hem decidit aprofitar que varem emprar Educaplay per fer activitats interactives, i fer una activitat relacionada amb el nostre listening.

Consisteix en un mapa interactiu en el qual els alumnes hauran d'identificar els diversos països europeus que es mencionen a l'àudio.


Guia didàctica.

Aquí teniu la Guia didàctica del nostre material. Esperam que us quedin bastant clares les nostres explicacions i que us serveixi el nostre material per emprar-ho a l'aula! http://es.slideshare.net/desfgar/guia-didctica-podcast-udio-28743827En conclusió, pensam que emprar eines per elaborar àudios ens pot servir molt per emprar-ho dintre de l'aula tant per poder crear el nostre propi material com per què els alumnes puguin elaborar els seus propis àudios.

Pel que fa a les activitats que hem dut a terme a través de l’elaboració del podcast, pensam que poden ser molt útils pels infants, ja que d’aquesta manera sabem si han consolidat o no els continguts que hem explicat a les classes teòriques. També són exercicis que poden ser motivants, sobretot els fets amb Educaplay, ja que han d’interactuar amb l’activitat. També perquè és a través de l’ordinador i aquest, pels alumnes, és una eina bastant entretinguda i és una forma diferent de fer deures a casa o a l’escola.Reflexió personal.

Pel que fa a editar àudios, des del meu punt de vista, encara que només hem emprat una eina de moltes que hi poden haver, ens és molt útil per poder crear els nostres propis àudios per emprar-los com a recursos dintre de l'aula.

D'aquesta manera podem crear reproduccions que siguin dinàmiques pels alumnes, a més que també pens que són eines que podem fer que els mateixos alumnes les facin servir per enregistrar-se a ells mateixos, afegir música i explorar amb les diverses opcions que ens permeten emprar aquests tipus de recursos.

El problema que crec que hi ha és que potser siguin eines un poc difícils de manejar pels nins, sobretots els més petits, i fer classes d'explicació de com manejar-les ens duria a perdre, probablement, massa temps. Amb la qual cosa vull dir que podríem cercar altres eines més adaptades al nivell d'ús dels nostres alumnes.

Pel que fa a la publicació de l'àudio a través de la web també pens que tenim una àmplia possibilitat d'eines per emprar i que també hem de tenir em compte si són difícils d'entendre pels nostres alumnes i que siguin el més fàcil possible de manejar.


Finalment, en relació amb les aplicacions didàctiques que pot tenir aquest taller, crec que ens pots servir molt en totes les àrees d'educació, ja que si acompanyam les explicacions amb àudios, vídeos, imatges i altres recursos farem que els nins posin més atenció al que estan escoltant i es sentin més motivats.